منو میهمانی

منو میهمانی بالای 25 نفر را شامل میشود.

                                                                                          
                     
      منو میهمانی  و رمضان شعبه ارتش ، رشدیه و بسیج                                                                                                            

ردیف

لیست غذاها

قیمت به تومان
1

چلو کباب شیشلیک با استخوان(سیخی) ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

120000

2

چلو فیله کباب گوسفندی (سیخی) ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

98000

3

                                                         چلو کباب برگ ممتاز ویژه گوسفندی ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

98000

4

چلوبرگ مخصوص ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا) 

90000

5

چلوبرگ نیمه مخصوص گوسفندی( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

75000

6

چلو برگ معمولی( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

70000

7

چلو کباب بختیاری ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

64000
8

چلو کباب کوبیده مخصوص( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

43000

9

چلوکوبیده معمولی( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

40000

10

جوجه کباب مخصوص ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

38000

11

جوجه کباب معمولی( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

36000

12

چلو ماهیچه گوسفندی( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

98000

13

زرشک پلو با مرغ ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

38000

14

ته چین مرغ ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

40000
15

باقلی پلو با ماهیچه گوسفندی و زرشک پلو با مرغ همراه با ته دیگ ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)

70000

16

غذای میکس با سرومخصوص شامل (جوجه،کوبیده،شیشلیک،ماهی) ( سوپ ، سالاد مخصوص، نوشابه یا دوغ و باقلوا)  65000
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ردیف

پیش غذاها

قیمت به تومان

ردیف

 دسر

قیمت به تومان

1

خوراک زبان

20000 1

مربای قیصی با مغز گردو مخصوص

5000
2

جوجه کباب مخصوص

10000 2

مربای قیصی با مغز گردو معمولی

3000
3 جوجه کباب  7000 3 مربای بالنگ مخصوص 5000
4

ماهی

15000 4 مربای بالنگ معمولی 3000
5

بیف استراگانف

20000 5 خاگینه مخصوص 5000
6

چیکن استراگلنف

15000

6

خاگینه معمولی

3000

7

کوکوی لوبیا

10000

7

پلمبیر مخصوص

8000

8

دلمه برگ

8000

8

پلمبیر معمولی

6000

سالاد _ استارتر

9

باقلوا مخصوص

4000

1

سالاد مخصوص رستوران

5000

 

2

سرماست مخصوص

15000

10 بستنی مخصوص

7500

3

زیتون سیاه یا سبز

15000

11 بستنی معمولی

5000

4

زیتون پرورده

15000

12 چای

2500

1 شله زرد (نفری)

7000

4 نان روغنی(نفری)

3000

2 زولیبا و بامیه (بشقابی)

20000

5 پنیر،خرما (بشقابی)

20000

3 سبزی خوردنی (بشقابی)

12000

6

پنیر،خرما،گردو (بشقابی)

35000

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 
                                                                 
                                                         
           

 

                                                                                                                                                                              

                             


برچسب:

نظرات (1)

  • Jaimebor

    6 effective ways to quickly earn easy money you can download this website link in PDF format: http://oop.googlenoomon.info/?p=47429
    I work for each of these methods and earn more than $ 35,000 monthly.

نظر شما